Skip to main content

Werkwijze grafisch ontwerpen

Voordat we starten met ontwerpen hebben we eerst een kennismakingsgesprek. Daarna volgen een aantal stappen. Op deze manier is er geen onduidelijkheid en kunnen we snel tot een gewenst resultaat komen.

1. Oriëntatie

Tijdens een eerste kennismaking proberen we samen een goed beeld te schetsen van jou als opdrachtgever en van je wensen. Voor het maken van een ontwerp is kennis over jou organisatie, product, dienst, type klanten en doel noodzakelijk. Aan de hand van een vragenlijst krijgt Buro Blûn een goed beeld over wat voor een opdracht het gaat en wat je wensen zijn.
Deze fase is altijd kostenloos en vrijblijvend.

2. Offerte

Naar aanleiding van het kennismakings-gesprek en de antwoorden op de vragenlijst, maakt Buro Blûn een offerte. Bij eventuele vragen nemen we de offerte samen door. 
Je bevestigt de opdracht door de offerte ondertekend terug te sturen per post, of door via de email akkoord te geven op de offerte. Daarmee ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden van Buro Blûn.

3. Schetsontwerp

In deze fase legt Buro Blûn je een aantal nog niet uitgewerkte voorstellen voor, waarvan Buro Blûn denkt dat die het meest bij je wensen en doelen passen. We maken hieruit samen een keuze met eventuele suggesties en opmerkingen. Hierna werkt Buro Blûn het ontwerp verder uit.

4. Uitwerkingsfase

Het gehele concept werkt Buro Blûn in deze fase volledig uit. Bij drukwerk verzorgt Buro Blûn eventueel het hele traject t/m de aflevering van het drukwerk. Afhankelijk van wat er in de offerte is afgesproken, levert Buro Blûn het ontwerp drukklaar aan, of levert het definitieve drukwerk af.