Skip to main content

Werkwijze grafisch ontwerpen

Voordat we starten met ontwerpen hebben we eerst een kennismakingsgesprek. Daarna volgen een aantal stappen. Op deze manier is er geen onduidelijkheid en kunnen we snel tot een gewenst resultaat komen.

1. Oriëntatie

Tijdens een eerste kennismaking proberen we een goed beeld te schetsen van u als opdrachtgever en van uw wensen. Voor het maken van een ontwerp is kennis over uw organisatie, product, dienst, type klanten en doel van het presentatie-middel noodzakelijk. Aan de hand van een vragenlijst vertelt u om wat voor een opdracht het gaat en wat uw wensen zijn. Deze fase is altijd kostenloos en vrijblijvend.

2. Offerte

Naar aanleiding van het kennismakings-gesprek en de briefing, maakt Buro Blûn een offerte met daarin alle verkregen informatie betreffende de wensen en technische details. De offerte nemen we samen met u door of u neemt zelf contact op voor eventuele vragen. U bevestigt de opdracht door de offerte ondertekend terug te sturen per post of mail. Daarmee gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden van Buro Blûn.

3. Schetsontwerp

In deze fase legt Buro Blûn u een aantal nog niet uitgewerkte voorstellen voor, waarvan Buro Blûn denkt dat die het meest bij uw wensen passen. We maken hieruit samen met u een keuze met eventuele suggesties en opmerkingen. Hierna werkt Buro Blûn het ontwerp verder uit. U ontvangt dan een factuur met 50% van het totaalbedrag.

4. Uitwerkingsfase

Het gehele concept werkt Buro Blûn in deze fase volledig uit. Bij drukwerk verzorgt Buro Blûn eventueel het hele traject t/m de aflevering van het drukwerk. Nadat het hele project is afgerond en het is goedgekeurd, zendt Buro Blûn een factuur met het restbedrag. Afhankelijk van wat er in de offerte is afgesproken, levert Buro Blûn na ontvangst van het bedrag, het ontwerp drukklaar aan, of levert het definitieve drukwerk af.